sao truc
sao truc
nhansay langtusau HOT LINE 01674 188 688
01695 959 890

Sáo trúc | Sáo trúc Việt Nam | Sao truc

sao truc
sao truc
sao truc
sao truc

Tây vương nữ quốc (cảm âm)

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Do Re Fa'''' Sol La Mi Re Mi Do Re
Fa sol La''' Do2 re2 Fa sol La Sib la
La Do2 Re2, Do2 Re2
Re Fa sol La Sol fa sol
La Do! Re mi sol la Re Fa


* ĐK:
Do2 Re2 Fa2'''' mi2 Re2'' fa2 mi2 re2 do2 re2
Do2 re2 fa2'''' mi2 Re2'' fa2 mi2 re2 do2 la, sol la!
La do2 re2, Do2 rê2
Re Fa sol La sol fa, La do!!!!
Re mi la son re FaTag cho bài viết:

Bình luận cho bài viết nàyNgày 2014-06-01

Tên: Dũng

hay


sao truc